Maatregelen Coronavirus bij Villa VIP op de praktijk.

We zijn blij u en jullie vanaf 18 mei 2020 weer uit te kunnen nodigen op de praktijk. Vanzelfsprekend met het in acht nemen van alle voorschriften van het RIVM. We vragen uw en jullie aandacht dan ook voor de volgende zaken:

  • Afspraken op de praktijk gaan alleen door als zowel de cliënt als de behandelaar klachtenvrij zijn. Ook bij milde klachten gaan we er vanuit dat u niet naar de praktijk komt. Voor iedereen geldt ‘blijf thuis als je klachten hebt’.
  • Kom niet eerder dan 2 minuten voor de afspraak naar de praktijk en neem plaats op de voor Villa VIP gereserveerde stoel in de wachtkamer.
  • We vragen aan ouders om uw kind zoveel mogelijk alleen de praktijk binnen te laten komen. U kunt uw kind bij de voordeur van ons gezondheidscentrum afzetten en het kan zelfstandig naar de wachtkamer lopen. Mocht het prettig zijn dat wij uw kind bij de voordeur ophalen, dan kunnen we dit met elkaar afspreken.
  • Tijdens de behandeling van uw kind, kunt u helaas geen gebruik maken van de wachtkamer om op uw kind te wachten. Wij gebruiken deze met meerdere praktijken en moeten zorgen voor zo min mogelijk mensen in deze wachtruimte. Ook is het niet de bedoeling dat u broertjes, zusjes of vriendjes/vriendinnetjes meeneemt naar de praktijk.
  • Aan het einde van de afspraak loopt uw kind weer alleen naar buiten. Uiteraard kunnen we ook hier afspreken uw kind te vergezellen naar de voordeur, mocht dit prettig voor u zijn.
  • De voortgang van de behandeling zullen we zoveel als mogelijk per mail doen. Ook u adviseren wij van de mail gebruik te maken om ons te informeren over hoe het met uw kind gaat of vragen te stellen. Mocht een gesprek met u als ouders beter zijn, dan maken we hier een afspraak voor. Voorlopig zullen deze gesprekken nog via beeldbellen plaatsvinden.
  • Bij een intakegesprek is 1 ouder samen met het kind welkom.
  • In de praktijk hanteren we uiteraard ook de 1,5 meter regel en zullen wij deze afstand van elkaar houden.
  • In de praktijk nemen we de hygiëne serieus. Na ieder gesprek zullen we objecten die vaak worden aangeraakt extra reinigen.
  • De afspraken op de praktijk zullen maximaal 45 minuten duren. Tussen twee gesprekken hebben wij zo de tijd onze kamers en de wachtkamer te reinigen. Ook realiseren we hiermee zo min mogelijk elkaar kruisende cliënten in de wachtkamer en gang.

In verband met de situatie rondom dit Coronavirus, zullen we per dag de mogelijkheden blijven bekijken. Houdt u onze website dan ook goed in de gaten voor updates!

Tot ziens en hartelijke groet,

Melissa en Léanne