Werkwijze

tekening_oudersVilla VIP is een psychologenpraktijk voor Very Important Persons. Wij zien uw kind als een VIP en daarom wordt het advies en de behandeling zo veel mogelijk als maatwerk aangeboden.  Daarbij maken we graag gebruik van de unieke talenten en eigen ideeën van uw kind en de sterke kanten van uw gezin om tot de beste VIP-behandeling te komen.

Het doel van Villa VIP is dat uw kind zich weer een Very Important Person gaat voelen; een persoon die er mag zijn, zijn problemen de baas is en met voldoende zelfvertrouwen en plezier de wereld in stapt.

Aanmelden

Aanmelden bij Villa VIP kan door het aanmeldformulier op onze website in te vullen en digitaal naar ons toe te sturen.

Intake

In het eerste gesprek staat het kennismaken met u en uw kind voorop. Wij vinden het belangrijk dat er een klik is om een behandeling te starten. Tijdens de intake gaan we dieper in op de reden van aanmelding en bespreken wij de  vervolgstappen. Soms kan één gesprek al voldoende zijn, terwijl in andere gevallen een langer behandeltraject nodig is. Wanneer verdere behandeling nodig is, stellen wij een op uw kind afgestemd behandelplan op en maken wij verdere afspraken.

Behandeling

De behandeling die wij bieden bestaat uit individuele gesprekken alleen met uw kind of samen met u als ouders. De gesprekken worden elke week of één keer in de twee weken gepland. Hoe vaak de gesprekken zijn, hangt af van de problematiek en in welk stadium we in de behandeling zijn. In het begin zal de frequentie meestal hoger zijn, dan in de afsluitende fase van de behandeling. Aan het begin van de behandeling ontvangt uw kind van ons een VIP boek, waarin het veranderingsproces wordt bijgehouden. In dit VIP boek kunt u of de leerkracht ook vragen aan ons stellen. Wij zullen hier dan op reageren. Dit boek is van uw kind en wordt na afloop van de behandeling ook meegegeven. Wanneer uw kind in een later stadium toch nog tegen moeilijke situaties aanloopt, kan uw kind teruglezen wat er tijdens de behandeling geholpen heeft en dit mogelijk samen met u weer toepassen om terugval te voorkomen.

Naast de individuele gesprekken is het bij voldoende aanmeldingen voor bepaalde problemen voor uw kind ook mogelijk deel te nemen aan een groepsbehandeling. Wanneer meerdere kinderen zich aanmelden met eenzelfde soort klachten, kan het zijn dat wij voor uw kind een groepsbehandeling aanbieden. Hierbij kijken wij uiteraard of dit past bij uw kind en of uw kind er voordeel bij heeft.

Binnen Villa VIP werken wij met name cognitief-gedragstherapeutisch, wat betekent dat wij niet-helpende gedachten samen met uw kind onderzoeken en aanpassen om zo ook het gedrag aan te kunnen passen. Daarnaast gaan wij oplossingsgericht te werk, waarbij wij werken aan een zo snel mogelijk herstel, zodat uw kind weer zo goed mogelijk kan functioneren.

Wanneer uw kind jonger is dan 6 jaar, bieden wij begeleiding aan u als ouder in de vorm van mediatietherapie. U wordt dan geholpen om in de thuissituatie het gedrag van uw kind te veranderen.

Daarnaast bieden wij ook behandeling voor ingrijpende gebeurtenissen, doormiddel van EMDR. Opwww.emdrkindenjeugd.nl of www.emdr.nl kunt u hier meer over lezen.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin