Update maatregelen Corona

Villa VIP blijft open voor gesprekken op de praktijk!

We gaan uit van het advies dat terug te vinden is op de site van de Rijksoverheid, waaruit blijkt dat ons werk valt onder de groep van uitgezonderde contactberoepen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen/uitgezonderde-contactberoepen/

Gezien de aangescherpte lock down, zijn wij uiterst alert op het handhaven van de maatregelen hieronder terug te vinden:

  • Afspraken op de praktijk gaan alleen door als zowel de cliënt als de behandelaar klachtenvrij zijn. Ook bij milde klachten gaan we er vanuit dat u niet naar de praktijk komt.
  • Kom niet eerder dan 2 minuten voor de afspraak naar de praktijk en neem plaats op de voor Villa VIP gereserveerde stoel in de wachtkamer.
  • Kom als kind/jongere alleen het gezondheidscentrum in. Voor jongere kinderen geldt dat zij bij de voordeur van ons gezondheidscentrum afgezet kunnen worden en wij uw kind bij de voordeur ophalen. Dit spreken we dan vooraf af met elkaar. 
  • Tijdens de behandeling van uw kind, kan er dus geen gebruik gemaakt worden van de wachtkamer.
  • Aan het einde van de afspraak loopt uw kind weer alleen naar buiten. Uiteraard kunnen we ook hiervoor afspreken uw kind te vergezellen naar de voordeur. 
  • De voortgang van de behandeling zullen we zoveel als mogelijk per mail doen. Ook u adviseren wij van de mail gebruik te maken om ons te informeren over hoe het met uw kind gaat.
  • Gesprekken met ouders vinden plaats via beeldbellen.
  • In overleg is het mogelijk om ook de behandelgesprekken via beeldbellen te laten plaatsvinden, mocht dit voor u prettiger zijn.
  • De intakegesprekken doen we online via beeldbellen.
  • De afspraken op de praktijk zullen maximaal 45 minuten duren. Tussen twee gesprekken hebben wij zo de tijd onze kamers en de wachtkamer te reinigen. Ook realiseren we hiermee zo min mogelijk elkaar kruisende cliënten in de wachtkamer en gang.

In verband met de situatie rondom dit Coronavirus, zullen we per dag de mogelijkheden blijven bekijken. Houdt u onze website dan ook goed in de gaten voor updates!

Tot ziens en hartelijke groet,

Melissa en Léanne