Werkwijze

Aanmelden

tekening_verwijzerOuders of jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelf aanmelden bij Villa VIP door het invullen en digitaal versturen van het aanmeldformulier op de website. Daarnaast is ten alle tijden een verwijsbrief van u als huisarts, jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin of jeugdconsulent van de gemeente Lansingerland noodzakelijk.

U kunt als verwijzer telefonisch afstemmen over eventueel te verwijzen cliënten. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar 010-2571008. Wanneer wij niet bereikbaar zijn, kunt u een bericht achterlaten en bellen wij terug.

Intake

Tijdens de intake staat het kennismaken met uw cliënt voorop en gaan we tevens dieper in op de reden van aanmelding en bespreken wij de  vervolgstappen. Wanneer verdere behandeling nodig is, stellen wij een op uw cliënt afgestemd behandelplan op en maken wij verdere afspraken. U zult door ons op de hoogte gebracht worden van de vastgestelde diagnose en het verwachte verloop van de behandeling.

Behandeling

De behandeling die wij bieden bestaat uit individuele gesprekken alleen met uw cliënt of samen met de ouders. De gesprekken worden elke week of één keer in de twee weken gepland. Hoe vaak de gesprekken zijn, hangt af van de problematiek en in welk stadium we in de behandeling zijn. In het begin zal de frequentie meestal hoger zijn, dan in de afsluitende fase van de behandeling. Aan het begin van de behandeling ontvangt uw cliënt van ons een VIP boek, waarin het veranderingsproces wordt bijgehouden.

Naast de individuele gesprekken is het bij voldoende aanmeldingen voor bepaalde problemen voor uw cliënt ook mogelijk om deel te nemen aan een groepsbehandeling. Wanneer meerdere kinderen zich aanmelden met eenzelfde soort problemen, kan het zijn dat wij voor uw cliënt een groepsbehandeling aanbieden. Hierbij kijken wij uiteraard of dit passend is voor uw cliënt.  Binnen Villa VIP werken wij vooral cognitief-gedragstherapeutisch, wat betekent dat wij niet-helpende gedachten samen met uw cliënt gaan onderzoeken en aanpassen om zo ook het gedrag aan te kunnen passen. Daarnaast gaan wij oplossingsgericht te werk, waarbij wij werken aan een zo snel mogelijk herstel, zodat uw cliënt weer zo goed mogelijk kan functioneren.

Bij kinderen onder de 6 jaar, vindt begeleiding van de ouders in de vorm van mediatietherapie plaats; de ouders worden geholpen om in de thuissituatie het gedrag van hun kind te veranderen.

Daarnaast bieden wij ook behandeling voor ingrijpende gebeurtenissen, doormiddel van EMDR. Opwww.emdrkindenjeugd.nl of www.emdr.nl kunt u hier meer over lezen.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin