Artikel in Heraut over Villa VIP

Villa VIP in de Heraut

Leuk om Villa VIP aan het grote publiek te presenteren, door een interview met een journaliste van de Heraut.

Download het artikel als PDF